Letölthető adatlapok és nyomtatványkitöltő programok

Tartalom átvétel Letölthető adatlapok és nyomtatványkitöltő programok

A teljes Letöltések  rovat

Frissítve: 14 óra 51 perc

2029

2021, április 15 - 23:01
Bevallás és 2029-A adatszolgáltatás a 2020. évi társasági adóról, az energiaellátók jövedelemadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról

PTGSZLAH

2021, április 15 - 23:01
Adatlap a pénztárgép használatra kötelezett, bizonylat-kibocsátási kötelezettségét számlával teljesítő adózók havi adatszolgáltatásához  Kérjük, az új verziót használni szíveskedjenek.

2071

2021, április 15 - 23:01
Bevallás a tevékenységét 2020. évben megszüntető, átalakulással megszűnő, a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót 2020. évben vagy 2021. évtől választó adózók részére Kérjük, használja a legújabb verziót!

20TAOASZ

2021, április 14 - 10:23
Adatszolgáltatás a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (1) bekezdés n) pontja szerinti adóalap-csökkentő tétel alkalmazásához, kapcsolt vállalkozással szemben fennálló követelés behajthatatlansága esetén Kérjük, hogy a legújabb verziót használja!

BEV_J02

2021, április 13 - 23:01
Bevallás az ellenőrzött energiatermék, az alkoholtermék, a sör, a csendes éshabzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék utánfizetendő, illetve visszaigényelhető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzésseltörténő helyesbítéséről

BEV_J04

2021, április 13 - 14:15
Bevallás a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszatéríthető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

21MKOZ

2021, április 12 - 12:44
Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról, a kedvezményezett jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve ha a kiutalt összegre nem tart igényt

19KOZ

2021, április 12 - 12:38
Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról

NAV_J42

2021, április 12 - 12:32
Egyéb jövedéki szakterületi bejelentések, kérelmek, nyilatkozatok Papíron csak a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 84. § (2) bekezdésébenmeghatározott esetekben intézhető.

NAV_J32

2021, április 9 - 07:40
Bejelentés szállításról Papíron csak a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 84. § (2) bekezdésébenmeghatározott esetekben intézhető. Bővebb információk TÁJÉKOZTATÓ – Bejelentés kenőolaj ömlesztett szállításáról nav/ado/jovedeki_ado/tajekoztatok_informaciok/tajekoztatok/TAJEKOZTATO_20170926.html itt . TÁJÉKOZTATÓ – Bejelentés kenőolaj ömlesztett szállításáról nav/ado/jovedeki_ado/tajekoztatok_informaciok/tajekoztatok/TAJEKOZTATO_20170926.html  

2191

2021, április 7 - 13:32
Bevallás a távközlési szolgáltatást nyújtók távközlési adójáról

2158

2021, április 1 - 12:58
Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulékkötelezettségéről

NAV_21ELEKAFA_KIIGNY

2021, április 1 - 08:46
Az Art. 185. § (1) bekezdésében meghatározott adóalanyt az Európai Közösség valamely tagállamából megillető hozzáadottérték-adó visszatéríttetési kérelmének kiigazítási nyilatkozata

NAV_21ELEKAFA

2021, március 31 - 23:01
Kérelem az Art. 185. § (1) bekezdésében meghatározott adóalanyt az Európai Közösség valamely tagállamából megillető héa visszatérítéséhez

NAV_J28

2021, március 31 - 23:01
Adóraktár adatszolgáltatása a termékkészlet változásokról

20EGYSZA

2021, március 30 - 23:01
Rendelkező nyilatkozat a befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról A 20EGYSZA jelű nyilatkozat WebNYK (eSZJA) felületen is benyújtható.

20SZJA

2021, március 30 - 23:01
A 2020. ADÓÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ A 20SZJA jelű bevallás WebNYK (eSZJA) felületen is benyújtható.

2117

2021, március 25 - 10:06
Átvezetési és kiutalási kérelem az adószámlán mutatkozó túlfizetéshez

EMEGKER

2021, március 25 - 10:05
Az EMEGKER űrlap az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos behajtásimegkeresések benyújtására szolgál. A verzióváltással az új regisztrációs számok és a kapcsolódó jogcímkódok betöltésrekerültek azűrlapra.

EMEGKERH

2021, március 25 - 10:04
Az EMEGKERH űrlap az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos behajtásimegkeresések benyújtására szolgál hivatali kapun keresztül. A verzióváltással az új regisztrációs számok és a kapcsolódó jogcímkódok betöltésrekerültek azűrlapra.