Hírolvasó

EUPR rendszert érintő karbantartás

NFÜ hírek - 2021, július 9 - 11:45
2021 július 12-én, 8.00-tól várhatóan 9.00-ig karbantartási munkálatok miatt az EUPR rendszer nem lesz hozzáférhető. A pályázati kérelmek benyújtására szolgáló EPTK felület ez idő alatt is változatlanul elérhető lesz.

EUPR rendszert érintő karbantartás

NFÜ közlemények - 2021, július 9 - 11:45
2021 július 12-én, 8.00-tól várhatóan 9.00-ig karbantartási munkálatok miatt az EUPR rendszer nem lesz hozzáférhető. A pályázati kérelmek benyújtására szolgáló EPTK felület ez idő alatt is változatlanul elérhető lesz.

1929

Bevallás és 1929-A adatszolgáltatás a 2019. évi társasági adóról, az energiaellátók jövedelemadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési hozzájárulásról

16J03

Havi bevallás a fizetendő, illetve visszaigényelhető energiaadóról, valamintazönellenőrzéssel történő helyesbítésről

17J03

Bevallás a villamosenergia, a földgáz és a szén után fizetendő, illetve visszaigényelhető energiaés jövedéki adóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

18J03

Bevallás a villamos energia, a földgáz és a szén után fizetendő, illetve visszaigényelhető energia és jövedéki adóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

20J03

Bevallás a villamos energia, a földgáz és a szén után fizetendő, illetve visszaigényelhető energia és jövedéki adóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

15J03

Havi bevallás a fizetendő, illetve visszaigényelhető energiaadóról, valamintaz önellenőrzéssel történő helyesbítésről

21J03

Bevallás a villamos energia, a földgáz és a szén után fizetendő, illetve visszaigényelhető energia és jövedéki adóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

19J03

Bevallás a villamos energia, a földgáz és a szén után fizetendő, illetve visszaigényelhető energia és jövedéki adóról, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

VPOP_REGADO

Regisztrációs Adó Adatlapok feldolgozására szolgáló nyomtatvány Az ÁNYK űrlapot természetes személy a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz (KÜNY) kapcsolódó (korábbi elnevezésén Ügyfélkapus) tárhelyről nyújtható be. Gazdálkodó szervezet a saját KÜNY tárhelyéről, vagy Cégkapujáról küldheti be a nyomtatványt.

BEV_J04

Bevallás a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj után visszatéríthető jövedéki adó összegéről, valamint az önellenőrzéssel történő helyesbítésről

NAV_F10

Bejelentés telephely nélküli fémkereskedő fémkereskedelmi engedélyköteles anyag szállításáról

A megváltozott munkaképességű személyek szochokedvezmény-alapjának megállapítása

Adózási információk - 2021, július 5 - 13:49
2021. június 10-től [1] a többi kedvezmény alapjához hasonlóan kell meghatározni a megváltozott munkaképességű személyek után igénybe vehető szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény alapját. [2]

21TRAKT

KÉRELEM A TERMÉKDÍJ RAKTÁR ÜZEMELTETÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNT

Változik a vállalkozók után fizetendő szocho alapja

Adózási információk - 2021, július 5 - 07:38
2021. július 1-jétől a középfokú végzettséget nem igénylő tevékenységetvégző vállalkozók szociális hozzájárulási adójának (szocho) alapját legalább a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér összege alapján kell kiszámolni. [1] Korábban a szochoalap megállapításakor ezeknél a vállalkozóknál a tárgyév első napán érvényes minimálbért kellett figyelembe venni. [2]

21TKORNY

BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ A 2021. ÉVI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ KÖTELEZETTSÉGRŐL

21T1046K

Bejelentő és változásbejelentő lap a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete biztosítottnak nem minősülő, megállapodás keretében közreműködő tagjáról

SAAFA

Bevallás a termékimport utáni általános forgalmi adó bevallására és megfizetésére vonatkozó különös szabályokat alkalmazó adózó részére
Tartalom átvétel